Căn hộ

Căn hộ A 08

Căn hộ A 08
 • Tổng diện tích
  108.1 m2
 • Phòng khách và phòng ăn
  29.7 m2
 • Phòng bếp
  11.1 m2
 • Phòng ngủ 1
  10.7 m2
 • Phòng ngủ 2
  12.4 m2
 • Phòng ngủ Master
  13.9 m2
 • WC1
  3.8 m2
 • WC2
  3.9 m2
 • Lô gia 1
  3.0 m2
 • Lô gia 2
  5.4 m2
 • Phòng giúp việc
  4.1 m2
 • Giao thông
  10.1 m2
 • Căn hộ A 08