Căn hộ

Căn hộ C 06

Căn hộ C 06
 • Tổng diện tích
  89.3 m2
 • Phòng khách và phòng ăn
  27.6 m2
 • Phòng bếp
  8.8 m2
 • Phòng ngủ 1
  12.6 m2
 • Phòng ngủ 2
  m2
 • Phòng ngủ Master
  17.9 m2
 • WC1
  3.6 m2
 • WC2
  3.9 m2
 • Lô gia 1
  5.5 m2
 • Lô gia 2
  3.2 m2
 • Phòng giúp việc
  m2
 • Giao thông
  6.2 m2
 • Căn hộ C 06