Căn hộ

Căn hộ D 14

Căn hộ D 14
 • Tổng diện tích
  84.7 m2
 • Phòng khách và phòng ăn
  28.4 m2
 • Phòng bếp
  9.8 m2
 • Phòng ngủ 1
  11.9 m2
 • Phòng ngủ 2
  m2
 • Phòng ngủ Master
  15.4 m2
 • WC1
  3.7 m2
 • WC2
  3.8 m2
 • Lô gia 1
  3.0 m2
 • Lô gia 2
  2.9 m2
 • Phòng giúp việc
  m2
 • Giao thông
  5.8 m2
 • Căn hộ D 14